Phạm Băng Băng trốn thuế: Sau 8 năm sản xuất, phim hợp tác Hollywood của Phạm Băng Băng bị hủy ra mắt vì bê bối trốn thuế