phạm băng băng: Ngân 98 bị chỉ trích vì khoe thân phản cảm, còn nhận giống Phạm Băng Băng