Phạm Anh Khoa họp báo: Phạm Anh Khoa và #MeToo: Đừng câm lặng vì một showbiz sạch sẽ hơn