Phạm Anh Khoa gạ tình: Phạm Lịch: Tôi e dè đàn ông, chưa dám yêu ai sau scandal gạ tình với Phạm Anh Khoa