Phạm Anh Khoa bị tố gạ tình: Video: Toàn bộ buổi xin lỗi của Phạm Anh Khoa với Phạm Lịch, Nga My và M.P