Phạm Anh Khoa: Lần xuất hiện hiếm hoi cùng nhau của vợ chồng Phạm Anh Khoa sau scandal 'gạ tình' vũ công Phạm Lịch