phá hợp đồng: Giám đốc Barca e ngại khả năng Messi bị phá hợp đồng