phá hợp đồng: Messi ở lại Barca đến 2021, có phí phá hợp đồng 835 triệu đôla