phá hợp đồng: Hà Nội: Vẫn đang truy tìm người phụ nữ cào xước xế hộp, thiệt hại hơn 24 triệu đồng