pgs Bùi Hiển: PGS Bùi Hiền: 'Người ta đưa tôi vào quan tài, làm cáo phó đến 6 lần rồi'