perez: Real nợ như chúa chổm: 'Bố già' vẫn chơi ngông vay 575 triệu euro tậu Neymar