Pep Guardiola: Guardiola ở lại Man City đến 2021, lĩnh lương 27 triệu đôla