Park Hang Seo: HLV Park Hang-seo cân nhắc triệu tập cầu thủ Việt kiều Adriano Schmidt