Park Hang Seo: ĐT Việt Nam bắt đầu rèn chiến thuật đấu Malaysia, GĐKT Jurgen Gede trực tiếp tới sân tập làm 'quân sư'