Palestine: Trump có thể dự lễ khai trương đại sứ quán tại Jerusalem