Ôtô - Xe máy

Sơn siêu cứng bảo vệ xe hơi

Loại sơn siêu cứng mới giúp mọi thứ gần như bất khả xâm phạm khi phủ lên bề mặt, có nhiều ứng dụng nhất là trong ngành xe hơi.