Ôtô - Xe máy

Bộ trưởng, chủ tịch tỉnh được sử dụng xe công bao nhiêu tiền?

 
Theo quyết định 32/2015 của Thủ tướng, bộ trưởng, bí thư các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương được phép sử dụng ôtô với giá tối đa 1,1 tỷ đồng.