ôtô và xe máy: Đoạn bê-tông ở đường dẫn cao tốc gây chết người đã thay bằng cọc tiêu