ông Trần Quốc Tuấn VFF: Ông Trần Quốc Tuấn vượt qua 2 đối thủ, tái đắc cử Phó Chủ tịch chuyên môn VFF