Ông Tất Thành Cang: Ông Tất Thành Cang liên quan thế nào tới sai phạm của Tề Trí Dũng?

  • Ông Tất Thành Cang liên quan thế nào tới sai phạm của Tề Trí Dũng?

    Ông Tất Thành Cang liên quan thế nào tới sai phạm của Tề Trí Dũng?

    Theo Thanh tra Tp.HCM, đề án tăng vốn điều lệ, giảm tỷ lệ sở hữu vốn của IPC tại Sadeco từ 44% xuống 28,8%, IPC đã phát hành cổ phiếu cho Công ty Nguyễn Kim không qua đấu giá là “trái quy định pháp luật”, gây thiệt hại cho ít nhất 153 tỷ đồng. Việc Thường trực Thành uỷ TP.HCM chấp thuận chủ trương này thực tế là truyền đạt ý kiến của Phó Bí thư thường trực Thành uỷ (tức ông Tất Thành Cang - PV)

  • Lãnh đạo Tân Thuận IPC đã đối phó, cản trở cơ quan thanh tra như thế nào?

    Lãnh đạo Tân Thuận IPC đã đối phó, cản trở cơ quan thanh tra như thế nào?

    Khi cơ quan Thanh tra vào cuộc, các công ty thành viên của Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (tên viết tắt là IPC) lập tức báo cáo rằng đã thu hồi hoặc mua lại toàn bộ cổ phần đã bán cho tư nhân; còn đối tác của IPC trong vụ bán dự án cũng nhanh chóng hoàn lại tiền…