Ông Phan Sào Nam: Chuyện an ninh phía sau phiên tòa xử Phan Văn Vĩnh và đồng phạm

  • Chuyện an ninh phía sau phiên tòa xử Phan Văn Vĩnh và đồng phạm

    Chuyện an ninh phía sau phiên tòa xử Phan Văn Vĩnh và đồng phạm

    Sau hơn 10 ngày xét xử, 5 ngày nghị án phiên tòa với nhiều kỷ lục xét xử 92 bị cáo với 6 nhóm tội danh đã kết thúc. Một trong những yếu tố quan trọng, góp phần làm nên thành công của phiên tòa là sự công khai, dân chủ, đúng với tinh thần cải cách tư pháp là công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại phiên tòa.

  • Video Cần thiết cách ly ông Phan Văn Vĩnh khỏi xã hội

    Video Cần thiết cách ly ông Phan Văn Vĩnh khỏi xã hội

    HĐXX cho rằng Phan Văn Vĩnh từng là cán bộ lãnh đạo của ngành công an, đạt nhiều thành tích cao; tuy nhiên, không vì thế mà không phạt tù bị cáo này.