ống nước: Cựu Phó Thống đốc NHNN nói lời sau cùng, xin giảm án cho thuộc cấp