ống nước: Chung cư An Bình City ngập nước vì vỡ đường ống cứu hỏa