Olympic mùa đông: Ivanka Trump cũng sẽ 'ngoại giao thế vận hội'