Ô tô tăng giá: Ô tô nhập khan hiếm chưa từng có, đặt tiền tỷ xếp hàng chờ 2019

  • Ô tô nhập khan hiếm chưa từng có, đặt tiền tỷ xếp hàng chờ 2019

    Ô tô nhập khan hiếm chưa từng có, đặt tiền tỷ xếp hàng chờ 2019

    Từ tháng 3-5/2018, số lượng xe nhập khẩu về Việt Nam mỗi tháng giảm gần 50%. Ô tô nhập khẩu chưa khi nào lại khan hiếm như hiện nay. Hàng loạt mẫu xe không còn hàng để bán, trong khi nguồn nhập khẩu vẫn chưa thể về.

  • Yếu tố mới xuất hiện, lo giá điện sẽ tăng mạnh

    Yếu tố mới xuất hiện, lo giá điện sẽ tăng mạnh

    Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang xin ý kiến đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu khí Ô Môn III và Ô Môn IV với giá bán điện ở mức 2.355 đồng/kWh và tối đa là khoảng 2.840 đồng/kWh. Mức giá này, Bộ Tài chính cho rằng gấp rưỡi đến gấp đôi giá bán lẻ điện bình quân hiện hành nên sẽ gây áp lực cho giá điện.