Ô tô tăng giá: Thuế nhôm, thép tăng sẽ đẩy giá xe hơi tăng thêm 300 USD