ô tô cán: Lãnh đạo tỉnh Yên Bái: 'Thực chất, ông Phạm Sỹ Quý đã ra khỏi tổ chức Nhà nước'