Ô tô bốc cháy: Ôtô đậu trong khách sạn bốc cháy sau tiếng nổ