ở cữ sau sinh: Nhìn những hình ảnh này, cư dân mạng đồn đoán Nhã Phương soán ngôi 'thần tiên tỉ tỉ' của HH Đặng Thu Thảo