Nữ sinh đánh nhau: Nữ sinh cấp 2 bị đám bạn vây đánh và dẫm chân lên đầu