nữ công nhân bị xe tải cán chết: Nâng bánh xe tải, đưa thi thể cô gái trẻ ra ngoài