NSƯT Minh Vượng: TP.HCM đề nghị đặc cách NSND cho nghệ sĩ Minh Vương, Thanh Tuấn và Giang Châu