nơi trấn trùng: Người đàn ông đầu trần lái xe SH đi ngược chiều, thách thức CSGT ở trung tâm Hà Nội