nơi trấn trùng: Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội: ‘Muốn đổi lịch trận Siêu cúp QG nhưng không được, Hà Nội sẽ tập trung lực lượng cho cúp châu lục’