Nội tạng thối: Ngày mai miền Bắc sẽ giảm mưa, nhiệt độ tăng