nội tạng bốc mùi: Hà Nội: Bể phốt chung cư cao cấp rò rỉ giữa đêm, chất thải chảy ra bốc mùi cả tầng hầm