Nhiệt độ giảm sâu: Gió mùa đông bắc sắp 'chạm ngõ' Bắc Bộ kéo theo mưa dông diện rộng, nhiệt độ giảm sâu