Nhiệt độ giảm sâu: Đầu tuần tới, không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ Bắc Bộ tiếp tục giảm sâu