Nhiệt điện: Phát triển nhiệt điện than: Thách thức lớn về môi trường

  • Phát triển nhiệt điện than: Thách thức lớn về môi trường

    Phát triển nhiệt điện than: Thách thức lớn về môi trường

    PGS. TS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, dù đang cố gắng thay đổi trong cơ cấu nguồn điện, song từ nay đến năm 2030, Việt Nam vẫn buộc phải sử dụng điện than, do chúng ta chưa có nguồn thay thế.

  • Thanh Hóa: Nhà máy điện năng lượng mặt trời nghìn tỷ khi nào mới triển khai?

    Thanh Hóa: Nhà máy điện năng lượng mặt trời nghìn tỷ khi nào mới triển khai?

    Cho dù UBND huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa đã lập Hội đồng tư vấn bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, kiểm kê tài sản, lên phương án đền bù theo tiến độ đã công bố nhưng cho tới nay, một thời gian đã trôi qua dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời tại các thôn Thọ Liên, Thành Công, Thành Sơn thuộc xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc vẫn nằm bất động.