nhảy xe: Xe công nông bị tàu hỏa kéo lê gần 400m, tài xế kịp nhảy thoát thân