Nhật Cường: ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng: Bùi Quang Huy bỏ trốn có phải 'ngẫu nhiên'?