nhân viên quán cơm: Nữ nhân viên quán cơm trả túi xách có 5.000 USD cho khách