Nhận con nuôi: Nebula sẽ nối tiếp cha nuôi Thanos để trở thành đại các nhân trong Avengers 4?