nhà máy X52: Việt Nam sắp sở hữu cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa tàu ngầm tối tân