nhà hát Thủ Thiêm: Ông Nguyễn Thiện Nhân: 'Xây nhà hát không ảnh hưởng tiền đền bù cho người Thủ Thiêm'