nhà hát Thủ Thiêm: Tranh luận việc xây nhà hát giao hưởng ở Thủ Thiêm