nhà hát 1500 tỷ: Mỹ Linh lên tiếng khi bị ném đá vì ủng hộ xây nhà hát 1.500 tỷ