Nhà hảo tâm: Mượn cớ 'vợ chưa hoàn hảo', cưới đã 2 năm nhưng chồng không đăng kí kết hôn, còn năm lần bảy lượt đuổi ra khỏi nhà