Nhà hảo tâm: Video: Nhiều người hảo tâm tới giúp đỡ thân nhân bệnh nhi sau vụ cháy