nguyễn xuân sơn: Người đẹp Oceanbank đang ở tù bị triệu tập đến tòa