Nguyễn Thị Cúc: Xài tiền cơ quan, nguyên chi cục trưởng thi hành án lĩnh án