Nguyễn Thanh Hóa: Thanh Hóa: Người dân phát hiện thi thể trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn cạnh trường trung học