Nguyễn Thanh Hóa: Đại diện VKSND Phú Thọ: Trung tướng Phan Văn Vĩnh hợp tác tốt với cơ quan điều tra