Nguyễn Công Lang: 22 năm tù cho kẻ lang thang giết người ngủ ở công viên