Nguyễn Công Lang: Ông Nguyễn Công Lang 'góp công' cho Vũ 'nhôm' thâu tóm nhà công sản ra sao?