người yêu cũ mời đám cưới: Ngày tôi đưa thiệp mời, người yêu cứ bần thần rồi hỏi tôi: 'Liệu giờ anh hỏi cưới em có được không?'