người yêu cũ: Thầy giáo Thái Bình cho học sinh nghỉ để đi đám cưới người yêu cũ?