người Việt bị giết ở Mỹ: Phòng hai người Việt bị đâm chết ở Las Vegas bị hỏng chốt cửa