Người Trung Quốc: Hai người Trung Quốc dùng thẻ ngân hàng giả, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng