Người Trung Quốc: Mỹ không còn là 'thiên đường' trong mắt người Trung Quốc