Người thứ 3: Video Người dân Thủ Thiêm: 'Chúng tôi không cần xin lỗi'