Người thứ 3: Quá tin tưởng người yêu, chàng trai bị cắm sừng 2 tháng mà không hề hay biết