người mẫu Hồng Quế: Sau nghi án tái hợp, Hồng Quế lại công khai tin nhắn chia tay của bố con gái